Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Knivstaortens jaktskytteklubb kallas till årsmöte. Datum, onsdagen den 13 mars 2019. Tid, 19:00. Plats, Östuna Bygdegård. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 5 mars. Efter årsmötet enklare förtäring. Välkomna