Årsmöte

Medlemmarna i Knivstaortens Jaktskytteklubb kallas till årsmöte.

Tisdagen den 10 mars 2020 klockan 19:00 i Östuna Hembygsgård.

Efter mötet är det enklare förtäring.

Välkomna