Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Knivstaortens jaktskytteklubb kallas till årsmöte.

Datum, onsdagen den 13 mars 2019.
Tid, 19:00.

Plats, Östuna Bygdegård.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 5 mars.

Efter årsmötet enklare förtäring.

Välkomna